tharenfrdeiditjakomsruvi

logoแผนดำเนินงาน

 

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 6/2567 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 5/2567 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 4/2567 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 3/2567 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 2/2567 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 (คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 8 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คลิกที่นี่)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 8 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิกที่นี่)


-----------------------------------------------------------------------------------------


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6  (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5  (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (คลิกที่นี่)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (กรณีกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกรณีใช้เงินสะสม) (คลิกที่นี่)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 (คลิกที่นี่)

แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 (คลิกที่นี่)

แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (กรณีกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (คลิกที่นี่)

แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4 (คลิกที่นี่)

แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 (คลิกที่นี่)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คลิกที่นี่)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (คลิกที่นี่)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คลิกที่นี่)

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account