tharenfrdeiditjakomsruvi

สนามกีฬาพระราเมศวร

ความเป็นมา แหล่งที่ตั้ง • แผนที่ • เวลาทำการ • ค่าบริการ • สมัครสมาชิกติดต่อ • กิจกรรม

สนามกีฬา

 สนามกีฬา1  สนามกีฬา2

 

 

ประวัติความเป็นมา

            สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี(สนามกีฬาพระราเมศวร) ถูกถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

            สนามกีฬาพระราเมศวรเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำจังหวัดลพบุรี สนามกีฬาระดับมาตรฐานแห่งหนึ่งที่ใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน จังหวัดหรือระดับภูมิภาคและยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกายของประชาชนชาวลพบุรี

แหล่งที่ตั้ง

            สนามกีฬาพระราเมศวรตั้งอยู่บน ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใกล้กับศาลากลางจังหวัดลพบุรี ภายในมีสนามต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ำ แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง

      มีหน่วยงานราชการอยู่ภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 2.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี   

แผนที่

 

แผนที่สนามกีฬาคำอธิบาย 01

ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ https://bit.ly/3ILmGxh

เวลาทำการ

            ปัจจุบัน สนามกีฬาพระราเมศวร อยู่ในความรับผิดชอบและการกำกับดูแลของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เปิดทำการตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น.เป็นประจำทุกๆวัน ให้ประชาชนชาวลพบุรีได้เข้ามาออกกำลังกายเดินวิ่งในสนามลู่วิ่งที่ทันสมัย เครื่องออกำลังกายกลางแจ้งที่มีมากมายเพียงพอสำหรับทุกท่านและพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศร่มรื่นจากสวนสุขภาพและต้นไม้ตามธรรมชาติ

             ทั้งนี้ช่วงเวลา 09.00-20.00น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้สรรหากิจกรรมต่างๆและเปิดให้บริการอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติ่ม) อาทิเช่น อาคารโรงยิมกาฬวรรณดิสภายในมีสนามแบดมินตัน จำนวน 8 คอร์ด ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องบริหารกล้ามเนื้อ 2 ห้อง และห้องฟิตเนส 2 ห้อง สระว่ายน้ำจามเทวี สระมาตรฐานขนาด 50 เมตร โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดาสหรับจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล 7 คน ฟุตซอล เป็นต้น

เวลาทำการ
เปิดทุกวัน เวลา
 ประตูสนามกีฬา  05.00 ถึง 20.00
   
จันทร์-เสาร์ รอบเช้า   รอบเย็น
 สระว่ายน้ำจามเทวี ปิดให้บริการ ปิดให้บริการ
ห้องบริหารกล้ามเนื้อ  09.00-12.00 15.00-19.00
ห้องฟิตเนส 09.00-12.00 15.00-19.00
แบดมินตัน 09.00-12.00 15.00-19.00
เทเบิลเทนนิส 09.00-12.00 15.00-19.00
   
สนามเทนนิส   จันทร์-เสาร์ เวลา 07.00-20.00 น.
สนามฟุตซอล (ในร่ม)  ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สนามฟุตซอล (ดาดฟ้าอาคารจอดรถ)  จันทร์-เสาร์ เวลา 15.00-20.00 น.
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม   จันทร์-เสาร์ เวลา 15.00-20.00 น.
หมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมในวันนั้น ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าบริการ
ค่าใช้บริการ (บาท/ครั้ง)  บุคคลทั่วไป สมาชิก
อายุต่ำกว่า
18 ปี
 อายุ 18
ปีขึ้นไป
อายุต่ำกว่า
18 ปี
อายุ
18-60 ปี
อายุเกิน
60 ปี
ห้องบริหารกล้ามเนื้อ
และห้องฟิตเนส
20 30 10 20 ยกเว้น
แบดมินตัน 20 40 10 20
เทเบิลเทนนิส 20 30 10 20
เทนนิส 80 100 20 20
ว่ายน้ำ 20 40 10 20

 

การสมัครสมาชิก

                ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี ให้ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือ โรงยิมกาฬวรรณดิส ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ในวันและเวลาราชการพร้อมเอกสารหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร-กรอกใบสมัคร
◊ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
◊ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลที่ทางราชการออกให้ จานวน 1 ฉบับ
◊ อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
            » ประชาชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าธรรมเนียม ปีละ 100 บาท
            » ประชาชนที่อายุ 18 - 60 ปี ค่าธรรมเนียม ปีละ 300 บาท
            » ประชาชนที่อายุเกิน 60 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 2 การออกบัตรสมาชิก
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะออกบัตรประจำตัวสมาชิกให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติ (2 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 3 เข้าใช้บริการสนามกีฬา
            ผู้ถือบัตรสมาชิกสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี มีสิทธิเข้าใช้บริการสนามกีฬาได้ทุกประเภทโดยต้องชำระค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนด บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกบัตร เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุลง หากประสงค์จะเป็นสมาชิกสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุบัตรตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันหมดอายุ โดยนำบัตรที่หมดอายุมาใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุบัตร ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

◊ ค่าธรรมเนียมทำบัตร
            » การทำบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียม 30 บาท
            » ออกบัตรแทน กรณีบัตรหายหรือชำรุด ค่าธรรมเนียม 30 บาท
            » ต่ออายุบัตร ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ☎ ติดต่อสอบถาม ☎
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
0-3641-1404 ต่อ 108
0-3642-2310 
สระว่ายน้ำจามเทวี 0-3641-2844
โรงยิมกาฬวรรณดิส 0-3662-0705

 

กิจกรรมภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

 

กลับสู่ด้านบน


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account