tharenfrdeiditjakomsruvi

307951945 5624939030861227 2769013135065626712 n  
 307658612 5624938937527903 3903954178592898239 n  308118605 5624938837527913 1640476246790126164 n  308390060 5624939234194540 381723903686539709 n
   
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบเงินอุดหนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำโดย พลตำรวจตรี อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี จำนวนเงิน 14,840,000.- บาท เพื่อนำไปปฏิบัติการในรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันอาชญากรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมี คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบเงินอุดหนุนในครั้งนี้
 
เอกภพ จันมะยม / ภาพ
ก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account