tharenfrdeiditjakomsruvi

                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและปรับปรุง ภูมิทัศน์ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ฝายท่าฉนวน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 

CCI 000001

CCI 000002

CCI 000003

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account