tharenfrdeiditjakomsruvi
 198714222 4224688980886246 1751346788215183090 n 199375491 4224688854219592 6341460094707734102 n  199822620 4224689194219558 5825608754776308617 n 
199469587 4224688617552949 6311527123905987765 n 199603938 4224688704219607 6290995206318669043 n 199903020 4224689124219565 183751887625589338 n
   นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จุดที่ 1 หมู่บ้านแสงสุวรรณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง ปริมาณน้ำ 58,000 ลิตร จุดที่ 2 พื้นที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ปริมาณน้ำ 60,000 ลิตร จุดที่ 3 พื้นที่อบตทะเลชุบศร ปริมาณน้ำ 40,000 ลิตร
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account