tharenfrdeiditjakomsruvi
  187636794 4150296231658855 3446309485192997934 n  187586616 4150296104992201 7267822378959000097 n  188192959 4150296004992211 4313864265374105890 n
  187577808 4150296011658877 5251196217595327444 n
   
                    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น.นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19 โดยมีรายการดังนี้
1)เจลแอลกอฮอล์ ครัวเรือนละ 2 ขวด
2)สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา ครัวเรือนละ 3 ขวด
3)หน้ากากอนามัย สำหรับครัวเรือน ครัวเรือนละ 2 กล่อง
                   เพื่อมอบให้กับครัวเรือนในอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 75,000 ครัวเรือน ด้วยความมุ่งหมายว่า จะสามารถป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเมื่อแจกวัสดุให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองลพบุรีแล้ว จะรีบดำเนินการเพื่อแจกจ่ายให้อำเภออื่น จนครบโดยเร็ว เพื่อให้ทันสถานการณ์
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account