tharenfrdeiditjakomsruvi

ประกาศทุกประเภท


28/10/2564 จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยวัคซีน ?ซิโนฟาร์ม? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/10/2564 จ้างสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างพิมพ์ใบเเสร็จรับเงิน (ชนิดตั๋วฉีก) ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 ซื้อวัสดุแก๊สหุงต้มประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด,แห้งประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/2564 จ้างเหมาแรงงานทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/10/2564 จ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ด (ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/10/2564 ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์ จำนวน 2,300 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/10/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณหน้าป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ ? ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/10/2564 จ้างเหมาบริการภายในบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/10/2564 จ้างเหมาราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/10/2564 จ้างคนพิการเข้าทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/2564 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีด้วยดอกไม้ ในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/2564 ซื้อผ้าระบายสีขาวและสีชมพู เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/2564 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีด้วยดอกไม้ ในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2564 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account