tharenfrdeiditjakomsruvi

ประกาศทุกประเภท


16/06/2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเต่า ถึง เขาหมอนอิง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

16/06/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

16/06/2564 จ้างก่อสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร โดยวิธีคัดเลือก

15/06/2564 จ้าง้เหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/06/2564 จ้างเหมาราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/06/2564 จ้างคนพิการเข้าทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2564 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลลำสนธิเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/06/2564 ซื้อพรมอัดเรียบพื้นเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/06/2564 ซื้อยางสำหรับยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/06/2564 ซื้อติดฟิล์มกันความร้อนสำหรับรถตู้ โตโยต้า เลขทะเบียน นข 4791 ลพบุรี รหัสพัสดุ 001 57 024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/06/2564 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลลำสนธิเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/06/2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/06/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07/06/2564 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลลำสนธิเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/06/2564 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย Hospitel กองพันเสนารักษ์ ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2564 จ้างทำป้ายที่จอดรถสำหรับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และผู้มาติดต่อราชการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/2564 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/2564 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/05/2564 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย Hospitel กองพันเสนารักษ์ ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account