องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง

เขียนโดย เอกภพ
เผยแพร่เมื่อ: 2021-06-14 07:45:48